twestelsatelier@gmail.com © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Ons aanbod

 

Het cursusprogramma

 

Het cursusaanbod van het Westels Atelier is uitgegroeid tot een heel gamma:

zowel algemeen vormende, sportieve als creatieve cursussen komen ruim

aan bod.

Om toegankelijk te zijn voor iedereen worden de cursussen zo goedkoop

mogelijk gehouden:

€ 2,50 per les dat u aanwezig bent en € 1,25 per koffie/thee of

frisdrank.

Men neemt kaarten voor 8 cursussen = € 20,00 en ook voor 8 drankjes =

€ 10,00.

 

Om u beter te kunnen helpen bij het maken van uw keuze vindt u, op het

tabblad 'Cursussen' het weekprogramma. Daar vind je een woordje uitleg bij

elke cursus afzonderlijk. Dit wordt ook in een apart venster geopend.

Gemakkelijk terug te vinden op onze website. In het menu hierboven kan je

uiteraard daarna terug een keuze maken.

Het programma van het werkjaar 2017-2018 begint op 11 september 2017. De

jaarkalender loopt, wat betreft cursus- en verlofdagen, parallel met die van de

lagere scholen.

Voormiddagcursussen lopen van 9u tot 11u30, namiddagcursussen lopen van

13u tot 15u30.

 

Persoonlijk lesmateriaal wordt door de cursisten zelf meegebracht: schrijfpapier,

naaimachine,... Eventuele handboeken kunnen tot een bepaalde datum op de

cursus worden aangekocht.

Soms worden kopieën gebruikt (u neemt een kaart voor 20 kopieën aan

€ 2,00).

Voor een aantal cursussen is een minimum en/of maximum aantal deelnemers

nodig.

 

De cursussen worden wekelijks, 14-daags of maandelijks geprogrammeerd. We

hebben ook een aanbod korte cursussen, dit zijn lessenreeksen rond een

bepaald thema.

Alle details over de cursussen : zie tabblad 'Cursussen'

Alle details over reizen : zie tabblad 'Reizen'

Onze leden krijgen – in opvolging van het vroegere ‘Wat-blad’ - op geregelde

tijdstippen een digitale nieuwsbrief toegestuurd. Je vindt de hele collectie

nieuwsbrieven via het tabblad ‘WAT-blad’

 

 

 

VAKANTIEREGELING

2017 - 2018

Herfstvakantie van 30/10/2017tot en met 03/11/2017

 

Kerstvakantie van 18/12/2017 tot en met 05/01/2018

 

Krokusvakantie van 12/02/2018 tot en met 16/02/2018

 

Paasvakantie van 02/04/2018 tot en met 13/04/2018

 

Feest van de arbeid dinsdag 01/05/2018

 

Uitstap vrijwilligers vrijdag 18/05/2018 (geen les)

 

Hemelvaart van 10/5/2018 tot en met 11/05/2018

 

Pinkstermaandag 21/05/2018

 

Laatste lesdag dinsdag 12/06/2018

 

WAT BBQ woensdag 13/06/2018