twestelsatelier@gmail.com © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Ons aanbod

Met de regelmaat van de klok worden er diverse uitstappen door een erkende

busmaatschappij in samenwerking met ’t Westels Atelier. De uitstappen staan

voor iedereen open, ook voor mensen die geen cursussen volgen binnen de

werking.

Vertrekplaats is de grote parking voor de abdij.

De uitstappen staan voor iedereen open, ook voor mensen die geen cursussen

volgen. Inschrijven doe je via het secretariaat 014 54 44 86.

Betalen via overschrijving van het bedrag

op rekeningnummer: BE17 0011 4707 5621 met vermelding van desbetreffende

reis, reisdatum en je naam.

 

Je bent pas ingeschreven als je betaald hebt.

Ons reisprogramma:

 

2017

 

vrijdag 6 oktober 2017: Markten en winkelen Maastricht

Vertrek 9 u terug 19 u. Prijs € 14.

 

vrijdag 17 november 2017 : Markten en winkelen in Breda.

Vertrek 8u45 terug 19.00u Prijs : € 14

 

vrijdag 15 december 2016: Kerstmarkt Aken

Vertrek 8u30 terug 20 u. Prijs : € 17

 

2018

 

Vrijdag 9 maart 2018 Markten en winkelen in Maastricht

vertrek 9 u terug 19 u. Prijs : € 14

Dinsdag 10 april 2018 (tijdens de paasvakantie) Markten en winkelen in Eindhoven

vertrek 8u45 terug 19 u. Prijs : € 14

Vrijdag 25 mei 2018 Markten en winkelen in Maastricht

vertrek 9 u terug 19 u. Prijs : € 14

 

 

Uitstappen in het kader van de lessen kunstgeschiedenis

 

 

Tentoonstelling: Magritte is alive! KMSK Brussel, 17/01/2018

 

Uitstap: Stichting Folon, La Hulpe en papiermolen Herisem, Alsemberg,

26/04/2018

 

Uitstap: Sint-Maartens-Latem en Museum D’Hondt-Daenens, 07/06/2018

 

 

 

De uitstappen zijn voor iedereen toegankelijk (ook als niet-cursist kunstgeschiedenis). Als je interesse hebt in één of meerdere uitstappen/tentoonstellingen, geef je je naam met e-mailadres door op het secretariaat Wathuis abdij of Trienenkant. Je krijgt dan op een later tijdstip alle informatie over de uitstap (prijs, vertrekuur, enz.).

 

 

 

VAKANTIEREGELING

2017 - 2018

Feest van de arbeid dinsdag 01/05/2018

 

Uitstap vrijwilligers vrijdag 18/05/2018 (geen les)

 

Hemelvaart van 10/5/2018 tot en met 11/05/2018

 

Pinkstermaandag 21/05/2018

 

Laatste lesdag dinsdag 12/06/2018

 

WAT BBQ woensdag 13/06/2018

 

VAKANTIEREGELING

2018 - 2019

 

Herfstvakantie van 29/10/2018 tot en met 02/11/2017

 

Kerstvakantie van 17/12/2017 tot en met 04/01/2019

 

Krokusvakantie van 04/03/2019 tot en met 09/03/2019

 

Paasvakantie van 08/04/2019 tot en met 22/04/2019

 

Feest van de arbeid woensdag 01/05/2019

 

Hemelvaart van 30/05/2019 tot en met 31/05/2019

 

Uitstap vrijwilligers : wordt later meegedeeld

 

Pinkstermaandag 10/06/2019

 

Laatste lesdag wordt later vermeld

 

WAT BBQ wordt later vermeld